Narzędzia
Advisio

insight-profile

Insightful Profiler (iP121)

Zaawansowane narzędzie psychometryczne
do pomiaru potencjału kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji.

Opisuje precyzyjnie potencjał kandydata do pracy, awansu lub sukcesji
Ocenia stopień dopasowania potencjału do wymagań
stanowiska i oczekiwań pracodawcy

Umożliwia zaprojektowanie zindywidualizowanego planu rozwoju dla pracownika

Kwestionariusz iP121 w liczbach:

3

wersje raportów
standardowych:
iP Recruiter, iP Coach,
iP Pro

5

diagnozowanych
obszarów
funkcjonalnych

12

mierzonych
predyspozycji
(tzw. czynników)

52

kategorie
diagnostyczne
wykorzystywane
do precyzyjnego
opisu potencjału

Kwestionariusz iP121 pozwala wszechstronnie i kompleksowo opisać potencjał kandydata do pracy , awansu lub sukcesji w kategoriach diagnostycznych o największym znaczeniu funkcjonalnym (praktycznym) dla skutecznego
zarządzania personelem.

W wersji standard
(raport iP Coach)
diagnozuje pięć
kluczowych obszarów
funkcjonalnych,
mianowicie:

Co (de)motywuje daną osobę?
Do rozwoju jakich kompetencji ma szczególne predyspozycje?
Jakie ewentualne ryzyko personalne wnosi sobą do firmy lub na nowe stanowisko?
Czy(m) zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych kandydatów?
Do pełnienia jakich ról w zespole
jest predysponowany?

 

Pobierz broszurę,

aby poznać szczegółowo narzędzie

Insightful Profiler™

 

download-mouse
 

Pobierz przykładowy raport

do narzędzia Insightful Profiler™

 

download-mouse

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121)
posiadają tylko konsultanci certyfikowani przez Advisio Poland.

certif

Jeżeli chcesz zastosować
to lub inne narzędzie Advisio w swojej firmie
skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza.


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Advisio Poland sp. z o.o z siedzibą w Jasionce(36-002) Jasionka 954E. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922)