Realizacja projektu w ramach programu Bezpieczeństwo i Obronność

Logo_ncbir
Logo_ncbir

Advisio Poland sp. z o.o. jako konsorcjant bierze udział w realizacji projektu dotyczącego budowy symulatora szkoleniowego w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:
Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu po stronie lidera projektu CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk

Lata realizacji

2018 – 2022
Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Jednostki współpracujące
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Advisio Poland sp. z o.o.
Cel projektu
Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.