Metodologia
Advisio

Metodologia Advisio umożliwia wspieranie rozwoju organizacji poprzez diagnozowanie obszarów wymagających wsparcia oraz eliminowanie bądź usprawnianie nieefektywnych procesów. Wspomaga budowanie efektywności organizacji, bazując przede wszystkim na jej potencjale. Narzędzia Advisio doskonale uzupełniają procesy zarządcze, pokazując pełen obraz organizacji i wspierając podejmowanie działań nakierowanych na konkretny cel biznesowy.

Kontekstowa Skala Advisio™ pozwala na przekazywanie całkowicie subiektywnych, zależnych od kontekstu informacji zwrotnych. Uwzględnienie subiektywnej oceny powoduje, że osoba wypowiadająca się automatycznie określa pożądany ze swojego punktu widzenia poziom oczekiwań/potrzeb. Dzięki temu zabiegowi Kontekstowa Skala Advisio™ jednocześnie:


gromadzi informacje o subiektywnej ocenie,

gromadzi informacje o tym jakie standardy są pożądane w danym kontekście,

buduje dialogowy charakter badania, osoby biorące udział w badaniu odnoszą się bowiem do swoich potrzeb w relacji z drugą osobą/organizacją.


Do każdego poziomu w ramach skali są przypisane pytania pogłębiające, mające za zadanie wzbudzić refleksję i pogłębić uzyskaną informację.


Metodologia Advisio, poprzez swoją formułę oparta na zadawaniu właściwych pytań i nakłanianiu do refleksji oraz informacji zwrotnej jest swego rodzaju micro-coachingiem realizowanym online dla dowolnie licznej grupy docelowej w danej organizacji.