Jeśli chcesz zastosować to lub inne narzędzie Advisio w swojej firmie, skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Task Navigator™ jest to narzędzie, które przeprowadza w pełni zautomatyzowane procesy umożliwiające skuteczne zarządzanie ludźmi i zadaniami. Pozwala uzyskać optymalną dystrybucję czasu i energii pracowników, zespołów i całej organizacji. Zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesu.

Pobierz broszurę, aby poznać szczegółowo narzędzie Task Navigator™

Pobierz przykładowy raport do narzędzia Task Navigator™

Zostań Certyfikowanym Partnerem Task Navigator™

Skala Kontekstowa® Advisio

Opatentowana Skala Kontekstowa® Advisio jest środkiem komunikacji umożliwiającym przekazywanie precyzyjnych, czytelnych i zrozumiałych informacji zwrotnych za pomocą narzędzia Task Navigator™.

Udzielenie odpowiedzi na Skali Kontekstowej® pozwala każdemu respondentowi usiąść na chwilę w „fotelu prezesa” i spojrzeć na pracę ocenianej osoby z perspektywy potrzeb organizacji.

Skala Kontekstowa®AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji. Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej. Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).