Jeśli chcesz zastosować to lub inne narzędzie Advisio w swojej firmie, skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu w znaczeniu geograficznym. Sprzyjające warunki sprawiają, że w określonym miejscu na Ziemi życie może kreatywnie rozwijać się i rozkwitać. Podobnie dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu.

Pobierz broszurę, aby poznać szczegółowo narzędzie Delight Index™

Pobierz przykładowy raport do narzędzia Delight Index™

Zostań Certyfikowanym Partnerem Delight Index™

Skala Kontekstowa®AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji. Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej. Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Delight Index™ posiadają tylko konsultanci certyfikowani przez Advisio Poland