Prawie 10 000 osób w normach w narzędziu Insightful Profiler iP121

Logo advisio
Logo advisio

Insightful ProfilerTM (iP121) – autorskie narzędzie psychometryczne do profilowania osobowości zawodowej zostało dziś zaktualizowane po raz kolejny o normy, dzięki czemu rozwiązanie jest jeszcze dokładniejsze i użyteczne.

Dla Advisio Poland ciągłe doskonalenie to codzienna praktyka. Na przykład Insightful Profiler (iP121) – autorskie narzędzie psychometryczne do profilowania osobowości zawodowej. W ubiegłym roku na życzenie Klientów wprowadziliśmy szereg zmian w raportach opisujących wyniki badania, dzięki którym stały się one jeszcze bardziej czytelne i użyteczne w praktyce selekcji zawodowej i wspierania rozwoju zawodowego.

W lutym 2019 roku zaktualizowaliśmy już po raz kolejny normy, dzięki czemu wyniki badania jeszcze trafniej odzwierciedlają unikatowość i mocne strony każdej osoby badanej.

Aktualnie grupa normalizacyjna liczy 9959 osób starannie dobranych, znanych z szeregu charakterystyk ważnych dla odwzorowania potencjału zawodowego (takich jak m.in.: wykształcenie, staż pracy, branża, specjalność lub stanowisko pracy).

Kwestionariusz iP121 został znormalizowany na potrzeby badania osób dorosłych (od 18 roku życia), kobiet i mężczyzn z co najmniej średnim wykształceniem, aktywnych zawodowo, w tym starających się o pracę lub uczących się (studenci).

Wyniki uzyskiwane w kwestionariuszu iP121 pozwalają udzielić odpowiedzi na pytanie „czym wyróżnia się osoba badana na tle innych osób zawodowo aktywnych?” i są pomocne przy podejmowaniu decyzji personalnych dotyczących doboru kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji, a także ukierunkowania rozwoju zawodowego pracowników (na przykład wybór pracowników do programu rozwoju talentów).

Jesteś profesjonalistą HR? Rekruterem? Doradcą zawodowym?

Szukasz sposobu na sprawny i trafny dobór (współ)pracowników?

Chcesz sprawniej i trafniej wspierać rozwój zawodowy?

Skorzystaj z zaawansowanego systemu diagnostycznego Insightful Profiler (iP121).