Blog
Advisio

Jedna diagnoza, wiele ścieżek działania - czyli co zyskuje firma, korzystając z profesjonalnych narzędzi do badania kompetencji? - dostęp do pełnego artykułu !

"Osoba oceniana chce być potraktowana poważnie, chce usłyszeć prawdę o poziomie swoich kompetencji, nawet nieprzyjemną. Najważniejsze jest zmotywowanie pracownika do deklaracji w zakresie rozwoju. Musi określić, w jaką stronę chce się rozwijać, a jego deklaracja nie może trafić do szuflady. Jeżeli po badaniu nic w firmie się nie wydarzy w kwestii rozwoju, wpłynie to bardzo negatywnie na wszystkie kolejne badania, które odbędą się w organizacji – podkreśla Jan Mądry."

Zapraszamy do przeczytania artykułu w najnowszym magazynie Personel i Zarządzanie Certyfikowanego Konsultanta Advisio Poland sp. z o.o. Jan Mądry na temat sensowności korzystania z profesjonalnych narzędzi do badania kompetencji.

Całość artykułu jest dostępna do pobrania tutaj: https://advisio.pro/materialy/Artykul_PiZ_Jan_Madry.pdf

HRBP #rozwój #Advisio #ocena360 #badanie #Competence #kompetencje #organizacja #personelizarzadzanie #konsultant #consulting