Blog
Advisio

Advisio Poland wprowadza nowy projekt dla menadżerów pod nazwą ArcyMenadżer.

Dr Paweł Smółka autor merytoryczny tego projektu tak o nim mówi:

"Świat(post)pandemiczny jest, i zapewne jeszcze przez długi czas pozostanie, źródłem niemałych wyzwań dla każdego z nas. W świecie, w którym dominuje niepewność,kierowanie urasta do rangi sztuki. Wychodząc naprzeciw potrzebom menedżerów promujemy ideę kierowania precyzyjnego w ramach projektu ArcyMenedżer. Naszym hasłem przewodnim jest "Twórz arcydzieła sztuki kierowania".

Oferujemy wsparcie menedżerom, oraz zarządzanym przez nich zespołom i organizacjom, aby mogli z powodzeniem pracować nad motywacją, współpracą oraz zmianą. Kierowanie precyzyjne, w największym skrócie, polega na dostrzeżeniu i docenieniu unikalności każdego pracownika oraz każdego zespołu i każdej organizacji traktowanych jako całości o indywidualnym rysie.

Dzięki zindywidualizowanemu podejściu menedżer może zyskać wiele korzyści jednocześnie. Nie musi mozolnie pracować nad każdą z nich z osobna. Nie musi też niczego na nikim wymuszać.Wiele cennych rzeczy, arcydzieł sztuki kierowania, jest bowiem na wyciągnięcie ręki, pod warunkiem, że postępujemy z precyzją. Zachęcam do lektury bloga ArcyMenedżer. Rekomenduję zacząć od najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących praktyki kierowania precyzyjnego:"

Zapraszamy do odwiedzenia strony nt. projektu: https://arcymenedzer.advisio.pro/