Blog
Advisio

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie od 2018 roku wykorzystuje narzędzie psychometryczne iP121 do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych wśród studentów.

Firma Advisio Poland sp. z o.o. oferująca system diagnostyczny Insightful Profiler™ IP121 dostarcza usługę w postaci dostarczenia kwestionariuszy psychometrycznych oraz testów do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych studentów naszej uczelni.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi IP121 – doradcy zawodowi mogą pomóc studentom w planowaniu swojego rozwoju w celu uzyskania swojej docelowej pracy. Zakup narzędzia został dokonany w ramach projektu ” U progu kariery”

Referencje z Akademii Marynarki Wojennej można pobrać stąd

Polecamy

20.09.17

Hortex