Blog
Advisio

Uniwersytet Szczeciński kolejną uczelnią, która będzie korzystała z narzędzia psychometrycznego iP121 do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych wśród studentów.

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego wybrało rozwiązanie firmy Advisio Poland sp. z o.o. do pracy ze studentami.

Zakup narzędzi szkoleniowych odbył się w ramach projektu „Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy INT 181”.

Do grona certyfikowanych Konsultantów Advisio Poland dołączyły: Monika Smoguła Iza Raulin Alicja Komander Beata Kosińska

Przez najbliższe lata studenci tej uczelni będą korzystali z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121) do badania swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Dostarczone narzędzie jest w 100% dostępne on-line, zawiera możliwość tworzenia dowolnej ilości profili kompetencyjnych na dane stanowisko.

Narzędzie Insightful Profiler™ (iP121) oparte jest na teorii Wielkiej Piątki i spełnia wszystkie kryteria rzetelnego rozwiązania psychometrycznego.

Wyniki zawarte w raporcie pomogą doradcom z Akademickiego Biura Karier wskazać studentom między innymi:

  • mocne strony
  • potencjalne obszary do rozwoju
  • kompetencje kierownicze
  • kompetencje społeczne
  • kompetencje zawodowe
  • czynniki motywujące do pracy
  • czynniki związane z pracą w zespole

Dzięki wsparciu ze strony Advisio Poland, Akademickie Biuro Karier jest w stanie dokładnie określić potencjał zawodowy studentów i wesprzeć ich w wyborze ścieżki kariery w pełni wykorzystującej posiadane przez nich predyspozycje.