Narzędzia
Advisio

synergia

Synergia

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające
zaangażować pracowników w strategiczny dialog
i efektywną realizację celów w firmie.

v Bada zaangażowanie ludzi w cele
v Prognozuje szanse realizacji celów
v Koordynuje dialog strategiczny

Zobacz film przedstawiający to narzędzie.

Synergia™ na bazie metody 360 stopni bada synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przedstawić prognozę realizacji każdego celu. Proces moderowany przez to narzędzie prowokuje i strukturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny, który w znaczący sposób zwiększa strategiczną skuteczność organizacji.

Metodologia i narzędzie Synergia™ pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.

Synergia™ prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.

arrow-
 

Pobierz broszurę,

aby poznać szczegółowo narzędzie

Synergia™

 

download-mouse
 

Pobierz przykładowy raport

do narzędzia Synergia™

 

download-mouse

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Synergia™
posiadają tylko konsultanci certyfikowani przez Advisio Poland.

certif

Jeżeli chcesz zastosować
to lub inne narzędzie Advisio w swojej firmie,
skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza.


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Advisio Poland sp. z o.o z siedzibą w Jasionce(36-002) Jasionka 954E. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922)